Περισσότερα από 100.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς φέτος
ΠΑΙΔΕΙΑ

Περισσότερα από 100.000 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς φέτος

Πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ύψους 18,5 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ενέκρινε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Advertisements Συνέχεια